Osnovni gradniki logike

osvetljuejo ključne gradnike logike, ki oblikuje procese ustvarjanja, krojenja in pretoka vrednosti. To so procesi, ki oblikujejo vsakdanje okolje našega življenja. Procesi, ki nam kujejo okvir znotraj katerega se ženemo, da jih ohranjamo v teku.

Jasno spoznanje ključnih elementov logike nam daje priložnost, da razumemo in občutimo lastno lego v velikem toku dogajanja. Z dodatnim pogumom celo odpira zmožnost zamisliti si bistveno drugačne logike, zgrajene iz drugih gradnikov.

Julij Borštnik

email: julijb@protonmail.com

telefon: +38651237407