Sedanjost in prihodnost dela - Odprto delovišče
NAMEN PROJEKTA:

 • Podpora delavkam in delavcem, ki so jim kršene delavske in socialne pravice ter širjenje ključnih informacij o samo-zaščiti.

 • Lansiranje primerov množičnih kršitev pravic dela v širši medijski prostor.

 • Nadzor dela odgovornih (delodajalcev, inšpektorjev, politikov, uradnikov) in izpostavljanje ključnih sistemskih napak.

 • Preseganje „ALI-ALI“ miselnega obzorja; „Ali pravice delavcev, ali stabilna ekonomija.“

 • Povezovanje med partnerji ter gradnja skupne Zbirke znanj in nasvetov.
POTI INFORMIRANJA IN KOMUNIKACIJE:
PARTNERJI IN TRAJANJE:

 • nosilec projekta društvo Stvarnost / Društvo za izobraževanje o stvarnosti (povezava)
 • Delavska svetovalnica (povezava)
 • Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (povezava)
 • Radio študent (povezava)

Projekt je trajal od začetka marca 2022 do konca februarja 2023. Izveden je bil s sredstvi Active citizens fund.


https://radiostudent.si/projekti/sedanjost-in-prihodnost-dela
https://acfslovenia.si/podprti-projekti/sedanjost-in-prihodnost-dela/STATISTIKA DOSEŽKOV PROJEKTA:

 • 50 odzivov pristojnih institucij na prijave kršitev, ki so jih delavke in delavci vložili s podporo Delavske svetovalnice ter Gibanja za dostojno delo in socialno družbo.
  Odzivi vključujejo:
  Sklep Odbora Državnega zbora za delo, družino, soc.zadeve in invalide o nujni okrepitvi Inšpektorata RS za delo in zaščito pred nezakonitim izkoriščanjem, sprejet julija 2022 ob obravnavi kršitev v pakirnici rib Marinblu&Selea. (Primer je prišel v javnost s podporo DELAVSKE SVETOVALNICE, kot del dejavnosti projekta.)
  14. seja Odbora Državnega zbora za delo družino, soc.zadeve in invalide 17. maja 2023, 2. točka: Ponovna obravnava sklepov, sprejetih na 2. nujni seji … (7.7.2022) ob obravnavi točke Primer Marinblu in Selea: nujna krepitev Inšpektorata RS za delo in zaščita delavcev pred nezakonitim izkoriščanjem.

 • 52 objav drugih medijev: objave o dejavnostih Delavske svetovalnice ter objave o dejavnostih Gibanja za dostojno delo in soc. družbo.

 • Razširjanje in komunikacija preko spletnih omrežij: doseg preko 90 000 oseb.

 • Poslušanost RŠ: 10 000 oseb / dan (ocena).http://socialna-druzba.si/novice/4759_sedanjost-in-prihodnost-dela-zacenjamo-z-radijsko-oddajo/
Facebook - Stvarnost
Instagram - Stvarnost

Julij Borštnik

email: julijb@protonmail.com

telefon: +38651237407