društvo Stvarnost / Društvo za izobraževanje o Stvarnosti

zaznamuje sposobnost ustvarjalnega premoščanja med družbeno teorijo, terenskim delom in umetniško ustvarjalnostjo. Kot tudi izkušnje v povezovanju akterjev iz različnih poklicnih ozadij: družboslovje, umetnost, računalništvo, aktivizem.

Ustanovljeno je bilo z naslednjimi nameni in cilji:

  • preučevanje materialnih pogojev za življenje;
  • preučevanje gospodarstva, trga dela, vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture in splošnega razvoja;
  • obveščanje zainteresirane javnosti ter ponudba osnovnih znanj politične ekonomije;
  • izvajanje kulturnih in umetniških dejavnosti;
  • spodbujanje filmske, risarske, glasbene in ostale ustvarjalne sposobnosti in dojemljivosti;
  • spodbujanje in promocija projektov, članov društva ter vrednot za katere se društvo zavzema.

Društvo je v letih 2013 in 2014 ustanovila Skupina stvarnost, ki se je zbrala v času gospodarskega krča leta 2012. V Skupino so se zbrali posamezniki iz raznorodnih poklicnih ozadij; sociologije, zgodovine, filozofije, filma in likovne umetnosti, v skupni želji odzvati se javno in argumentirano na politike varčevalnih rezov v javne storitve.


Poglavitni projekti in programi društva:

  • Sedanjost in prihodnost dela

  • Likovna šola v Mestni galeriji Nova Gorica (Šola je bila ustanovljena leta 2016 na pobudo kiparjev Katje Oblak, Anje Kranjc in Julija Borštnika, v sodelovanju s Kulturnim domom Nova Gorica in KUD TAAK, od katerega je leta 2018 zadolžitve prevzelo društvo Stvarnost.)

  • serija kratkih filmov Resnica o …

  • podpora članom pri izvedbi projektov.
REFERENCE društva Stvarnost:

Sedanjost in Projekt obveščanja radijska oddaja Odprto delovišče
prihodnost o stanju delovnih Zbirka znanj osnovana v okviru projekta Sedanjost in prihodnost dela
dela pogojev in socialnem FB stran Stvarnost
marec 2022 položaju delavstva. https://radiostudent.si/projekti/sedanjost-in-prihodnost-dela
- februar 2023, partnerji: - Gibanje za dostojno objave medijev o dejavnostih DELAVSKE SVETOVALNICE izvedenih v okviru projekta Sedanjost in prihodnost dela
prijavitelj delo in socialno družbo objave medijev o dejavnostih GIBANJA ZA DOSTOJNO DELO IN SOCIALNO DRUŽBO izvedenih v okviru projekta Sedanjost in prihodnost dela
- Delavska svetovalnica Sklep Odbora za delo, družino, soc. zadeve in invalide, ki ga je v okviru projekta Sedanjost in prihodnost dela pristojnim in v javnost posredovala DELAVSKA SVETOVALNICA
- RADIO Študent Več o projektu:
Likovna šola v sodelovanju s Kulturnim domom FB stran LikovnaSolaMGNG
v Mestni galeriji Nova Gorica, od leta 2018 dalje, https://kulturnidom-ng.si/kulturna-vzgoja/likovna-sola-za-mestne-galerije-nova-gorica/
Nova Gorica ko je društvo Stvarnost prevzelo v Letnem katalogu Kulturnega doma 2016-2017, glej str.32-33
(v teku) zadolžitve od KUD TAAK Pixxelpoint 2016; Dec.9th
(Šola je bila ustanovljena leta 2016 učenje odraslih
na pobudo kiparjev Katje Oblak, učenje otrok
Anje Kranjc in Julija Borštnika.) https://arhiv2.kulturnidom-ng.si/mestnagalerija/likovna-sola-v-mestni-galeriji-nova-gorica/
Plakat razstave udeležencev Likovne šole, junij 2016.
Razstava udeležencev Likovne šole v Goriški knjižnici Franceta Bevka, oktober 2018.
Plakat vabilo k vpisu v Likovno šolo za leto 2018-2019.
Razstava udeležencev Likovne šole v Goriški knjižnici Franceta Bevka, oktober 2019.
Napovednik za september 2021; vabilo k vpisu v Likovno šolo za leto 2021-2022.
Letak vabilo k vpisu v Likovno šolo za leto 2022-2023 - otroci.
skupina Resnica o varčevalnih ukrepih kratki film, 2012 okoli 30 000 ogledov
STVARNOST Resnica o varčevalnih ukrepih 2 kratki film, 2012 okoli 5 000 ogledov
Uprimo se noveli Zakona o visokem šolstvu kratki film, 2012 okoli 7 000 ogledov
Resnica o visokem šolstvu - 1.del kratki film, 2014 okoli 6 000 ogledov
Resnica o visokem šolstvu - 2.del kratki film, 2015 okoli 3 000 ogledov
Stvarnost; OBJAVE v medijih: Mladina: članek in objava filma Resnica o visokem šolstvu - 2.del, 8.4. 2015
MMC RTV-SLO: intervju s članom Stvarnosti in objava filma, 4.4.2014
Mladina: članek in objava filma Uprimo se noveli Zakona o visokem šolstvu, 15.10.2012
RTV-SLO, Studio City: odsek iz Resnice o varčevalnih ukrepih 2 (39'00''-40'10''), 24.9.2012
Mladina: članek in objava filma Resnica o varčevalnih ukrepih 2, 20.9.2012
RTV-SLO, Studio City: odsek iz Resnice o varčevalnih ukrepih (39'03''-39'50''), 14.5.2012
Prekarnost po bolonjsko, Radio študent: komentar debate v Akademskih 15
javna razprava s projekcijo http://studentska-iskra.org/?tribe_events=javna-razprava-prekarnost-bo-bolonjsko
filma, Ljubjana, april 2015
Diploma v roki, študent na cesti!, https://www.facebook.com/events/1448445435388544/?ref=52&source=1
javna razprava s projekcijo
filma, Ljubljana, marec 2014
predsednik društva Stvarnost je Julij Borštnik
razsodnik društva Stvarnost je Borut Brezardrustvostvarnost@protonmail.com

Julij Borštnik

email: julijb@protonmail.com

telefon: +38651237407